Privacy Statement Bouwbedrijf Posthumus Gorredijk BV

Bouwbedrijf Posthumus Gorredijk B.V. verwerkt persoonsgegevens die aan ons verstrekt zijn omdat u klant, werknemer, leverancier of anderszins gerelateerd bent aan ons bedrijf. Wij maken grotendeels gebruik van gegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft dan wel van het openbare web zijn verkregen.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam of voorletter(s) (Dhr of Mevr) en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • E-mailadres (hoofd en- of factuur)
 • Telefoonnummer
 • Telefoonnummer op werk
 • Mobiel nummer
 • Adres, postcode, plaats en land
 • BSN nummer inzake werknemers
 • ID, Paspoort of Rijbewijs + nummer inzake werknemers
 • Diploma’s en Certificaten + geldigheid inzake werknemers
 • geboortedatum
 • IBAN nummer
 • BTW nummer
 • Gevoerde correspondentie middels mail/offerte etc.

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om telefonisch en/of per mail contact met u te kunnen opnemen.
 • Om werknemers, leveranciers en onderaannemers te kunnen voorzien van ons projectadres.
 • Omdat alleen ons persoonlijke geheugen niet toereikend genoeg is en wij u wel zo goed mogelijk willen verwelkomen.

Privacy

Bouwbedrijf Posthumus Gorredijk B.V. respecteert de privacy van alle relaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Wij bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval zo lang de garantie duurt en nog langer voor goede relaties. Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of voor nieuwe relaties om langs te rijden hoe mooi het is geworden.

In kaart brengen websitebezoek

Bouwbedrijf Posthumus Gorredijk BV gebruikt nog geen info m.b.t. website bezoek maar wil dit in de toekomst wel gaan doen. Mogelijk dat er dan gebruik gemaakt gaat worden van Google Analytics en er een verwerkingsovereenkomst afgesloten gaat worden met Google, ook inzake de technische en functionele cookies. Tot dusver krijgt u bij bezoek bij ons op het bedrijf wel een koekie bij de koffie.

U kunt zich op voorhand afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bouwbedrijfposthumus.nl.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. En dan gaan wij op gezond verstand vergelijken of u dit werkelijk bent en op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Bouwbedrijf Posthumus Gorredijk B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.